MILLENIUM

MILLENIUM Progressive rock band

Wydawnictwo "Lynx Music" Ryszard Kramarski, z siedzibą w Krakowie kod pocztowy 30-434 przy ulicy Kokosowej 5, NIP 945-143-43-95, Regon 351479769, działające na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ew. 29305/98 prowadzona przez Prezydenta Miasta Krakowa.
LYNX MUSIC to niezależna firma fonograficzna z Krakowa powstała w 1998 roku. Właścicielem Lynx Music jest Ryszard Kramarski, miłośnik starego i nowego rocka progresywnego, muzyk - klawiszowiec, kompozytor, autor tekstów, założyciel i lider zespołu Millenium.

Firma Lynx Music jest zorientowana na wydawanie płyt o stylistyce art-rockowej i pochodnej.
Lynx Music ma w swojej ofercie również płyty innych art rockowych wydawnictw z całej Polski.
Głównym dystrybutorem płyt na terenie Polski zajmuje się firma Rock Serwis:
www.rockserwis.pl

LYNX MUSIC
Ryszard Kramarski
ul. Kokosowa 5, 30-434 Kraków
POLAND
tel. (0048 12) 269 08 75
fax. (0048 12) 410 77 11
tel. kom. 501 65 38 39
www.lynxmusic.pl
www.millenium.art.pl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Publisher Lynx Music Ryszard Kramarski, located in Poland Kraków , zip code 30-434 , Street Kokosowa 5, VAT id :PL 945-143-43-95, Regon 351479769, acting on the basis of an entry in the Register of Business Activity possibly no 29305/98 run by the Mayor of Krakow.

LYNX MUSIC is an independent record label founded in Cracow in 1998. Owner of Lynx Music Ryszard Kramarski is a musician - keyboardist, composer, songwriter, founder and leader of the Millenium band . Lover of old and new progressive rock.
Lynx Music Company is focused on the issue of boards of art-rock style and derivative.
Lynx Music is offering the boards of other rock art publications from across the Polish.

 

 

 

Back to top